Senior i SIF

Senior i SIF - aktivt samvær

Se introduktion af og program for Senior i SIF, Skovshoved Idrætsforening, Krøyersvej 5.


Marts 2018 blev jeg på det årlige medlemsmøde valgt til formand for Senior i SIF, efter i nogle år at have været næstformand. Jeg overtog Niels Borchs formandspost, idet han måtte trække sig på grund af sygdom.


Senior i SIF er åben i perioden fra den 1. onsdag i september til den 1. onsdag i juni hvor der er sæsonafslutning. I december er der dog kun åbent den 1. onsdag i december, hvor der er julefrokost m.m.

 
Onsdag fra ca. kl. 11 - 16 er jeg som regel i Senior i SIF (aktiv med tennis og kortspil).